Tepelná čerpadla vzduch - voda Tepelné čerpadla země - voda Tepelná čerpadla vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla
vzduch – voda

…odebírají teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.

Tepelná čerpadla
země – voda

…odebírají teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Nemrznoucí směs přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů.

Tepelná čerpadla
vzduch – vzduch

…odebírají teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vzduchu uvnitř budovy.

 ZOBRAZIT ČERPADLA  ZOBRAZIT ČERPADLA   ZOBRAZIT ČERPADLA

Výhody

 • nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením
 • Instalují se jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor
 • Mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
 • Vhodný pro vytápění sezonních bazénů

Nevýhody

 • V průměru o 30 % vyšší provozní náklady než systémy země/voda.
 • Při nízkých venkovních teplotách mají snížený výkon a sníženou výstupní teplotu topné vody.
 • Díky vyššímu namáhání kompresoru mají kratší životnost, než tepelná čerpadla odebírající teplo ze země nebo vody.

Výhody

 • Má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
 • Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Díky malým nárokům na prostor lze tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů
 • Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období (pasivní chlazení, při kterém se využívá pouze vrt a nikoliv tepelné čerpadlo)

Nevýhody

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtu
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení

Výhody

 • Jednoduchá a velmi rychlá instalace
 • Velmi nízké investiční náklady
 • Kromě topení, má tepelné čerpadlo i funkci klimatizace a odvlhčování
 • Dokáže díky vestavěnému plasmaclusterovému filtru a ionizátoru vzduchu vyčistit vzduch uvnitř místnosti od alergenů, virů a dalších škodlivin.

Nevýhody

 • Má obvykle pouze jednu vnitřní jednotku
 • Není vhodný do domů a bytů s větším počtem malých místností
 • Není možné ohřívat teplou vodu