Jste na správném místě, pokud jste si pořídili tepelné čerpadlo IVT a potřebujete poradit s přípravou. Předtím, než naši technici přijdou, je potřeba zajistit správné umístění čerpadla, připravit pevný základ a provedení elektroinstalace. Tato příprava je klíčová pro hladký průběh instalace a optimální výkon vašeho nového čerpadla. 

 

Umístění tepelného čerpadla

Pro efektivní fungování vašeho tepelného čerpadla je klíčové zajistit minimálně 6 metrů volného prostoru před čerpadlem. Tento odstup umožňuje vzduchu volně proudit a zajišťuje, že výkon čerpadla nebude omezen. Zkrátka, čerpadlo potřebuje dýchat, aby vám mohlo poskytnout nejlepší možný výkon.

Velikost základu

Příprava pevného a stabilního základu pro tepelné čerpadlo je klíčová pro jeho dlouhodobý provoz. Důležité je zajistit, že základ je umístěn v nezámrzné hloubce, aby během zimy nedošlo k vychýlení čerpadla. Jakékoliv změny polohy čerpadla mohou vést k závadám, například na ventilátoru. Na obrázku níže naleznete doporučené rozměry základu. Pamatujte, že kvalitní příprava je investice do bezproblémového provozu vašeho čerpadla.

Odvod kondenzátu

Během provozu tepelného čerpadla se tvoří kondenzát, což je v podstatě voda, která vzniká při ochlazování vzduchu v systému. Tento jev je zcela normální a kondenzát je důležité odvést dříve než zamrzne. Správné odvodnění je proto nezbytné pro bezpečný provoz vašeho tepelného čerpadla. Jsou 3 možnosti, jak kondenzát odvést z čerpadla:
1. dostatečně velká zasakovací jímka pod základem čerpadla
2. trativod na pozemek, vybavený otopným kabelem, který zabraní zamrznutí
3. vedení do okapového svodu (nebo do kanalizace)

Příprava elektroinstalace

Příprava elektroinstalace je důležitou částí procesu přípravy před montáží vašeho tepelného čerpadla. Můžete si ji připravit sami se svým kvalifikovaným elektrikářem, nebo můžete využít naše profesionální služby. Prosím, vězte, že naše nabídka na přípravu elektroinstalace je samostatná položka a není zahrnuta v ceně montáže čerpadla. Bez ohledu na zvolenou možnost je nezbytné dodržet zapojení dle obrázku níže, aby naši technici mohli čerpadlo správně zprovoznit. Každý detail má význam pro bezproblémový provoz vašeho nového tepelného čerpadla.

Legenda k obrázku:

 1. datový kabel k venkovnímu  čidlu – JYTY 2×1 mm
 2. napájecí kabel vnitřní jednotky – CYKY 5×4 mm
 3. napájecí kabel venkovní jednotky:
  Air X 50 – 90: CYKY 3×2,5 mm
  Air X 130 – 170 – CYKY 5×2,5 mm
 4. datový kabel k vnitřnímu čidlu – JYTY 2×1 mm
 5. signální kabel HDO – CYKY 3×1,5 mm
 6. datový kabel propojení vnitřní a venkovní jednotky – JYTY 4×1 mm
 7. možné připojení k routeru (ovládání přes aplikaci AnyWhere) – datový kabel UTP6
 8. kabel k teplotnímu čidlu trubek – CYSY 2×0,5 mm
 9. napájecí kabel oběhového čerpadla – CYSY 3×1,5 mm
 10. napájecí kabel cirkulačního čerpadla (volitelné) – CYSY 3×1,5 mm

Všechny kabely se 4 metrovým přesahem, kabely 8-10 volně stočené v délce 4 metry.