Nešetřete na projektu

 • Topné systémy instalované bez projektu jsou většinou preventivně předimenzované a zaplatíte za ně víc peněz
 • Špatně se regulují
 • Kompresor v předimenzovaném tepelném čerpadle dříve odejde

 

Zdroj tepla volte co nejjednodušší

 • Složité systémy kombinující solární kolektory, krbové vložky, inteligentní zásobníky tepla jsou finančně náročné
 • Zabírají v domě místo, vyžadují údržbu
 • Většinou nefungují tak jak očekáváte

Věnujte se správnému umístění tepelného čerpadla

 • Zkraťte vzdálenost mezi zásobníkem teplé vody a koupelnami na minimum. Zamezíte tepelným ztrátám v potrubí a cirkulaci teplé vody.
 • Zásobníky teplé vody neumisťujte do nevytápěných místností (např. garáž). Vlivem tepelných ztrát dochází k vytápění místnosti povrchem zásobníku. Pamatujte, že tepelné čerpadlo vyrábí teplou vodu v zásobníku až o 100% dráž než teplou vodu pro topný systém. Vytápění tepelnými ztrátami ze zásobníku je zbytečně drahé.
 • Tepelná čerpadla země/voda, nebo vzduch/voda, která mají kompresor umístěn uvnitř domu, neumisťujte poblíž ložnic. I velmi tiché tepelné čerpadlo může být za zdí slyšet. Není-li jiná možnost, zvyšte neprůzvučnost zdi a pro uložení tepelného čerpadla a potrubí použijte speciální protihlukové prvky.
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda umístěte na betonový základ nebo konstrukci, která není spojena s domem. Zabráníte tak přenosu vibrací do objektu.
 • Venkovní jednotku umístěte v dostatečné vzdálenosti od oken vašeho souseda, aby nerušila hlukem. To samé platí i pro vaše okna a prostory, kde se často zdržujete a chcete mít klid.
2 – Projekt topení