airsplit2.jpg

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se dělí na split systémy (IVT AIR Split) u kterých je venkovní jednotka propojena s vnitřní jednotkou přímo pomocí potrubí s chladivem a na monoblokové systémy (IVT AIR X), kdy je chladivo pouze ve venkovní jednotce a propojení je provedeno potrubím s topnou vodou.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou obvykle umístěna vně objektu, ale některé typy je možné instalovat i uvnitř objektu a přívod vzduchu zajistit otvory ve zdech.


Výhody tepelných čerpadel vzduch – voda

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením
  • Vzduchová tepelná čerpadla se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor
  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
  • Systém vzduch/voda je velmi vhodný pro vytápění sezonních bazénů

 Nevýhody tepelných čerpadel vzduch – voda

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají v průměru o 30 % vyšší provozní náklady než systémy země/voda.
  • Při nízkých venkovních teplotách mají tepelná čerpadla vzduch/voda snížený výkon a sníženou výstupní teplotu topné vody.
  • Díky vyššímu namáhání kompresoru mají tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu kratší životnost, než tepelná čerpadla odebírající teplo ze země nebo vody.

  •  Tepelná čerpadla vzduch/voda dosahují nejlepších úspor pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.
  • Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu nedoporučujeme používat v horských oblastech. Kde pracují s výrazně zhoršeným topným faktorem.
  • Pokud hrozí riziko, že tepelné čerpadlo vzduch/voda bude obtěžovat svým hlukem vás nebo vaše sousedy, je nutné pečlivě zvážit jeho správné umístění, případně ho doplnit o akustický zákryt.