Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Název výzvy:Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V 
Název projektu:Elektromobilem pro tepelné čerpadlo 
Jméno žadatele:Tepelná čerpadla, s.r.o. (IČO:29134587) 
Reg. číslo žádosti:CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019772 
Termín realizace:03/2021 
Způsobilé výdaje:989 503,22 Kč 
Dotace:296 850,96 Kč 
Popis projektu:Cílem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu typu BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo).
Společnost Tepelná čerpadla, s.r.o. chce být vnímána jako sociálně
odpovědná společnost, která následuje nejnovější trendy ekologicky šetrného provozu.
Závěry / výsledky:Pořízením elektromobilu zahájila společnost Tepelná čerpadla, s.r.o. přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání
energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu
na alternativní pohon je i snížení provozních nákladů a posílení
konkurenceschopnosti naší společnosti. Dílčím cílem je
popularizace elektromobility.