Kotelna před a po realizaci, netradiční umístění venkovní jednotky na připravenou konstrukci.